TERAPI FREKVENS GENERATOR TFGI 910

tfg910TFGI er en universiell frekvensgenerator som kan pulsere lyset med alle viktige terapeutiske rekvenser. Åtte av de viktigste hjerneaktive frekvenser er fast innstilt. Dersom det er ønskelig kan seks individuelle frekvenser tilpasses og lagres.

Modulerte fotoner er fremtidens ennergimedisin. Stadig blir nye og bestemte relevante biologiske frekvenser oppdaget. Med Med TFG 910 kan alle disse informasjonssignalene overføres til samtlige instrumenter fra Medical Electronics GmbH, via en modulasjonsinngang.


TFG 910 TEKNISKE DATA

  • 8 låste faste hjerneaktive frekvenser
  • Faste innstillinger kan finjusteres
  • Variabel frekvensbredde fra 0.1 til 9.999 Hz
  • Display for frekvens og timer
  • 6 lagringsmuligheter for egne frekvenser
  • 0- stilling av egne frekvenser


FalcoTerm, Pb 64, N-3530 RØYSE - Tlf + 47 32 16 07 75 / + 47 92 08 91 92 E-POST