Neuro-Sync NSA 07 Elektronisk stimulering av hjernefrekvenser.

neurosyncMed utgangspunkt i EEG har instrumentet 8 faste kvartsstabliserte frekvenser med en inntil 10.000 dels nøyaktighet. Instrumentet er oppladbart.

 

Schumannfrekvensen eller globalfrekvensen

Visste du at jorden oppfører seg som en enorm elektrisk krets? Dette ble bevist av en tysk forsker, dr. Schumann, på 1950-tallet.

Denne elektromagnetiske frekvensen som dannes er også kalt livets stemmegaffel. Hjernen vår påvirkes av eksterne frekvenser, noe som er dokumentert på ulike områder. Jorda har en naturlig resonans eller frekvens kalt, Shumannfrekvensen, eller global- frekvensen denne ligger på ca. 8 Hz, og kan hjelpe til å opprettholde gunstige hjernebølger. Omvendt kan stråling fra mobiltelefoner, radar, mikrobølgeovner, induksjonsovn plater, lyspærer og annen elektronikk skape resonans på andre frekvenser, noe som igjen skaper ”stress” i systemet og får det ut av rytme. Nevnte fenomen er NASA godt kjent med, i romfartøy bringer man gjerne med seg aktive sendere av Schumannfrekvensen. Denne er ikke er til stede når man reiser vekk fra jorda, og kan da ikke bidra til å opprettholde kroppens naturlige rytme.

Den biologiske resonansfrekvens eller Schumann/global frekvensen får en til å roe seg ved overaktivitet. Motsatt øke underaktiv energi i aktuelle frekvensområder. EEG målinger av hjernen beviser at den produserer elektromagnetiske bølger som ligger i området 1 Hz – 40 Hz.

Dette spekteret er i medisinen inndelt i fire områder:

1.
Delta frekvens (1-3Hz) er karakteristisk for drømmeløs dyp søvn eller koma

2.
Theta frekvens (4-7Hz) er karakteristisk når man drømmer.

3.
Alpha frekvens (8-12Hz) oppstår i avslappet våken tilstand, meditasjon, eller like før man faller i søvn.

4.
Beta frekvens (13-40Hz) er dominerende i våken tilstand.


NEVRO-SYNC NSA 07 har 8 forskjellige frekvenser; Super-Delta 1.125 Hz, Delta 2.64 Hz, Global 7.8114 Hz, Theta 7.72 Hz, Slow-Alpha 9.45 Hz, Alpha 11.5 Hz, Slow-Beta 16.5Hz, Beta 32.75 Hz. Den har derfor mange muligheter til å påvirke energiske tilstander i hjernen og derved holde kroppen sunn og frisk.

I manualen som følger instrumentet er det nevnt ca. 100 forskjellige tilstander som kan aktiveres ved hjelp av instrumentet. NEURO-SYNC NSA 07 er en relativt rimelig og ufarlig måte å behandle ubalanser på, og det finnes utallige tilbakemeldinger av fornøyde brukere i mange land. Bruksområdene i manualen er mange, det er kun vår egen fantasi som setter begrensningen!


FalcoTerm, Pb 64, N-3530 RØYSE - Tlf + 47 32 16 07 75 / + 47 92 08 91 92 E-POST