SPEC 3000/8000 lysterapi

spec3000SPEC 3000/8000 lysterapi med farger. Inntil 648 høyeffektive LED dioder med ekstrem renhet kan alle farger i det visuelle området 380 til 740 nano meter genereres. Alle viktige biologiske frekvenser kan moduleres på lyset, også lyd.

Lys er elektromagnetiske bølger som dannes av et elektron som skyves over i en annen bane. Elektronet gir fra seg en partikkel kalt foton, som vi ser som lys. Lysbehandling er behandling med lys med smal båndbredde, såkalt LLNB lys, Low Level Narrow Band.

BØLGELENGDE OG STRÅLING
I våre instrumenter brukes høyenergi LED-dioder som avgir monokromatisk lys med fargene rød, gul, grønn og blå. Lysets karakteristikk mht. kohrens og monokromati er detaljforsket i lang tid. Kohrens alene er ikke av avgjørende betydning, pga. demping og refleksjon i huden. Lysets mono- kromati er heller ikke avgjørende, men av vesentlig betydning. Fotonterapi med våre instrumenter forgår i hovedsakelig i det visuelle området dvs. ca. 380 - 740 nano meter.

Tilnærmet 15% av lysstrålene absorbert av våre øyne er visuelt utnyttet, resten brukes til kontroll av biologiske prosesser i hjernen. Hormonproduksjon såvel som stoffskifteprosesser er direkte sammenkoblet med lysets/fotonenes tilstedeværelse. Fargelys i det røde området penetrerer dypt ned i huden. Rødt lys stimulerer stoffskiftet, aktiverer mange tilhelningsprosesser som forgår kontinuelig i kroppen vår. Gult lys stimulerer den ordentlige prosessen av celleregenerasjon. Grønt lys er balanserende og beroligende for alle hyperaktive stoffskifteprosesser. Særlig når huden har blitt utsatt for og ødelagt av overdreven stråling. Bølgelengdene mellom grønn og blæ er mest effektive i hudens øvre lag i tilfelle betennelse. Blått lys har stor effekt på alle metabolske prosesser i det øvre hudlaget. Mange enzymatiske prosesser er kontrollert fra dette lys. Strålene i det bå til fiolette fargeområde virker stimulerende på stoffskiftet, samtidig som det er høyt antibaktrielt. Spesielt røde blodlegmer har fordeler av disse bølgelengder. Området fiolett tilultrafiolett er meget antibakterielt og anti innflamatorisk.


FORSKNING
Forskere har gjentatte ganger bevist at smalbåndsstimulering gir terapeutiske effekter. Store og utførlige vitenskapelige arbeider har funnet klart bevist at LED-lys endrer prosessene i cellene. Dette inkluderer proteisyntesen, cellevekst, differensiering, membranpotensiale, utløse nevrotransmitter overføring, ATP syntesen osv. Mitokondium, cellens kraftverk, og ansvarlig for cellens energiproduksjon, er frekvensavhengig.

Studier gjort av EEG viser at det er en direkte sammenheng mellom bestemte hjerne- frekvenser relatert til den mentale og fysiologiske status. feks. vil pulserende lys ved 7,8 Hz etter kort tid frigjøre spesielle nøkkelhormoner i kroppen som bla. økning av serotonin, betaendorfin og melatonin. EEG blei utført på mennesker første gang av Hans Berger i 1929. Videre har Ph.D. Steven Vazquez funnet en sammenheng mellom lysets forskjellige farger (frekvenser) og blinke- hastighetens påvirkning av hjernebølgene.

SPEC 3000/8000 Ditt valg av fargeblanding (elektromagnetiske bølger) i SPEC 3000/8000 med henholdsvis 324 og 648 høyenergi LED-dioder, er ubegrenset i det synlige område, 380 – 740 nano meter. Instrumentene har uttak for magnetspole, akupunkturpenn og lydmodulasjon. Dvs. alle former for musikk eller tale moduleres på lyset, det er ikke hørbart, men registreres av hjernen. Med en bryter velges polyfrekvens, alfafrekvens, eller modulasjon. I SPEC 3000/8000 er disse diodene operative, nøyaktige, ikke-aldrene fargelysstrålekilder en garanti for effektiv og ansvarsfull fargelysterapi. LED-diodes levetid i alle instrumenter fra Medical Electronic, er ved bruk 8t 5 dager i uka33år! I tillegg kan en frekvensgenerator, TFG 910, tilkobles. Med denne kan lysfrekvensen varieres fra 0.1 – 9999 Hz hvorav 8 frekvenser er forhåndsprogrammert bla. alfa, beta, delta, teta, global. Videre kan du legge inn firkantpuls eller polyfrekvens. Med en timer styres behandlingstiden. Et display viser den programmerte frekvens og behandlingstid.

På nettet finnes en mengde informasjon og forskningsresultater om lys og frekvenser bla. NASA.com, University of Wisconcin.com.

spec3000 stor


FalcoTerm, Pb 64, N-3530 RØYSE - Tlf + 47 32 16 07 75 / + 47 92 08 91 92 E-POST