Aqua 707

aqua707 01AQUA 707 har en unik vannbehandlings- teknologi for revitalisering av vann. Med sine fire kraftige system som arbeider uavhengig av hverandre, er instrumentet det eneste på verdensmarkedet til nå.

 • Fortex rotasjon begge veier
 • Individuell rotasjonshastighet
 • Pulserende magnetfelt (0.6 Hz - 200kHz)
 • Fotonmodulasjon med LED (rød, grønn, blå)
 • Ingen mekaniske bevgelige deler
 • Ampulleholder for overføring av energi informasjon
 • Uttak for laser eller annen fotonemitter.

VANN
 Vann har til alle tider opptatt menneskene. Dette underlige element dekker mer enn 70% av jordens overflate. Over halvparten av massen til hver levende organisme består av vann. Selv kroppen vår består av ca. 70% av dette fremmede medium. På samme måte som energien i naturlige solstråler påvirker vannmolekylene når de svever rundt i atmosfæren, regenereres vann med fotoner etter modell av naturen ved hjelp av AQUA 707. Høyenergiske LED-dioder produserer intensive fotonstråler som overfører informasjon gjennom vannbeholderen. AQUA 707 har 24 LED-dioder for overføring av bioenergisk informasjon til vann. Ved hjelp av optoelektroniske systemer kan vannet regenereres på en tilnærmet naturlig måte. Dette er en ny og elegant måte å tilføre kroppen vitalisert energi, som ligger til grunn for utviklingen og teknologien i AQUA 707.

AQUA 707
 Dette er i første rekke et unikt verktøy for homøopater der tre kraftige systemer arbeider uavhengig av hverandre. Et sekstrinns rotasjonssystem sender lettflytende media inn i en roterende malstrømstruktur. Alle slags ikke-magnetiske kar kan anvendes. Rotasjonshastigheten kan individuelt justeres optimalt i forhold til det medium karet er fylt med. Rotasjonretningen er reverserbar. En tilleggsmekanisme kan veksle rotasjonen hvert minutt. Rotasjonsstimuleringen kan slås av, slik at en kan arbeide med magnetfelt og fotoner separat, eller enhver kombinasjon av de enkelte systemene. Høyteknologiske LED-dioder anvendes som fotonkilder i AQUA 707. Åtte LED-dioder, rød, grønn, blå (24 stk.) fungerer som optiske informasjonsbærere. Fotonene er modulert med Poly Frekvensspekteret (solar støy). På samme tid tjener frekvensspekteret som bærefrekvens for homøopatisk informasjon, nosoder og andre bioenergiske signaler. De tre fargene, (bølgelengdene) kan velges separat, eller i enhver kombinasjon. Naturlige magnetfelt pulserer med et bredt frekvensspekter, disse pulseringene kan reproduseres i AQUA 707. Magnetfeltet aktiverer og strukturerer malstrøm-mediet. På samme måte som fotonkildene er magnetfeltet modulert med Poly Frekvensspekteret. I tillegg pulserer det med globalfrekvensen, Schumann frekvensen. Magnetfeltet kan selektivt slås av og på. På vanlig måte kan energiinformasjonen i homøopati problemfritt brukes med AQUA 707. Instrumentet har en ampulleholder til dette bruk, samt forbindelse til en ”honeycomb” medisinering.
 
Dette er foreløpelig det eneste instrumentet på verdensmarkedet med denne teknologi. Brukt sammen med LSI 2090 kan alle kjente frekvenser innen homøpatien overføres til lettflytene media i karet plassert på AQUA 707. Se oversikt over kompabilitet på basisutstyr og applikatorer.

 

Overføringer av energisvingninger i substanser

aqua707 02De aktive substanser i alle medisinske planter kan overføres ved hjelp av energi, hurtig og problem- fritt, til kremer, lotions eller vann. Det som gir det aller beste resultat, revitalisert vann ved hjelp av instrumentet AQUA 707, fra Medical Eletronics GmbH. Til nå det eneste på verdensmarkedet med tre sterke systemer som virker samtidig eller kan programmeres individuelt.

Dette blir utført av hundrevis av brukere innen behandlingsrammen til homeopater.
Nedenfor angis noen eksempler.

Overføring av eterisk olje til lotion:

 

 • Koble medikamentkonsoll MTK 7 til laserforsterker LSI 2090 (fig.1)
 • Fyll den eteriske oljen i prøveglasset (fig.1)
 • Tøm lotion i et rent glass eller porselensbeger (fig.1)
 • Rett laserlyset mot glass/beger (fig.1)
 • Aktiver laserpennen, beveg i langsomme sirkler i ca. 20 sek. ca. 5 cm over lotionen (fig.1)
 • Rør i lotionen. Gjenta som over
 • Ferdig! Nå har du overført energieffekten i den valgte olje til lotionen, feks. beroligende lavendelolje til en nattlotion.

 

aqua707 03Overføring av bekkeblomst olje til revitalisert vann:

 • Koble medikamentkonsoll MTK 7 til laserforsterker LSI 2090 (fig.1)
 • Fyllbekkeblomst oljen i prøveglasset og plasser i medikamentkonsoll (fig.2)
 • Bestrål prøveglasset med laserpennen i ca. 10 sek. på ca. 5 cm avstand (fig.1)
 • Sett prøveglasset i holder på AQUA 707

Ferdig! Nå har du overført energieffekten i bekkeblomsten til kolben med revitalisert vann, dette skjer umiddelbart i det du setter prøveglasset i holderen.For å gjøre det helt klart, denne prosessen gir ikke noe resultat dersom vanlig skolemedisin brukes. Men for å gi en ide om hvordan dette kan brukes i homeopatien, kan man enten kopiere en medisin som beskrevet ovenfor, eller lage ny medisin til pasienten ved hjelp av vedkommendes DNA:

 • Sett et glass med revitalisert vann (blåfarget ) i medikamentkonsollt MK 7 (fig.2)
 • Ta tårevæske, spytt etc. fra pasienten, overfør dette til et lite prøveglass(fig.2)
 • Hold prøveglasset i hånden (fig.2)
 • Aktiver lasepennen og før den over prøven i en retning. Feks. venstre mot høyre (fig.2)
 • Gjør dette 6 ganger. Aktiver laserpennen for hver gang (fig.2)
 • Sett glasset i prøveholder på AQUA 707
 • Nå har du overført pasientens DNA til det revitaliserte vannet, som nå er pasientens ”skreddersydde” medisin

Det er umulig å beskrive alle mulighetene for hvor mange medisiner som kan genereres ved hjelp av LSI 2090 og AQUA 707. Det som er beskrevet ovenfor er de mest vanlige tilfellene av fremstilling av homeopatisk medisin. I prinsippet kan alle biologiske levende substanser bli overført til homeopatisk medisin, det seg være enten energioverføring, kopiering eller forsterkning av eksisterende preparater, eller ”skreddersy” medisinen ved hjelp av pasientenes DNA.


Forsterker LSI 2090 er sertifisert etter: DIN ISO: 13485:2003, CSA, FDA, PAL, UL

 


FalcoTerm, Pb 64, N-3530 RØYSE - Tlf + 47 32 16 07 75 / + 47 92 08 91 92 E-POST