Hyperphoton 3D

hyper photon 3dHyperphoton 3D kombinerer lys og fotonterapi med laser. Konstruksjonen tillater en optimal, simultan bestråling av en flate på hele 45.000 kvadrat millimeter. Valgfritt 128 laserdioder eller 64 laserdioder og 64 høyeffektive ultrarene LED dioder med rødt lys. Laserlyset aktiverer alle kjente hjernefrekvenser via Polyfrekves spekteret modulert på laserlyset. Lydmodulasjon egen option. Uttak for magnetfelt terapi, akupunktur etc.

LASER står for Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation. Ingen annen teknisk prosedyre er så universell eller presis som dette lyset.                                                                        

HYPERPHOTON 3 D  har en computeroptimert konstruksjon som gjør en praktisktalt idiell all-round bestråling av alle kroppens avrundinger. Det er feks. mulig på ca 15 min. å få en total kroppsbestråling. Bestrålingen er på nesten alle punkter loddrett på huden, dette sikrer en maksimal penetrasjonsdybde av laserlyset. Som et resultat av dette, gis ledd og benlidelser effektiv behandling. Instrumentets konstruksjon gjør at det kan benyttes til å synkronisere begge hjernehalvdelene med samme frekvens, hemisfær synkronisasjon, den idielle bioenergiske tilstand. Laser av type HYPERPHOTON 3D stimulerer feks. automatisk alle tilgjengelige akupunkturpunkter i øret. Kun organer som har en feilfunksjon stimuleres, alle andre berøres ikke. Bestrålingen utvikler ingen varme, pga. dette kan behandlingstiden økes om nødvendig, det vil ikke bli noe termisk stress i cellene.

HYPERPHOTON 3D har en tekologi der produsenten stiller absolutte krav til komponenter, LED og laser dioder samt materiale. Feks. har de elektroniske komponentene ingen termisk drift, eller produserer egenstøy. Videre stilles de samme krav til alle dioder, derfor er deres kalkulerte levetid ved 40 timer ukentlig drift ca. 33 år.

I medisinsk terapi anvendes dette lyset, laserlyset og monokromatisk lys, som har en smal båndbredde, såkalt LLNB-lys. Forskning viser at man får en optimal biologisk virkning når det moduleres et bestemt frekvensspekter på lyset som tilføres kroppen. Dr. ing. Dieter Jossner, Medical Electronics GmbH har utviklet en frekvens for dette formålet som kalles Polyfrekvens spekteret, og som er basis for alle terapifrekvenser til Hyperphoton 3D og andre laserinstrumenter fra samme firma.   Den grunnleggende læresetning i fotonterapi er at LLNB-lys har en bølgelengde og intensitets-avhengi evne til å endre all påvirkning av cellenes biokjemiske og histologiske funksjonskriterier.

For å produsere en biologisk respons må LED-fotoner absorberes. Alle biologiske system har et unikt absorbansspekter. Dette unike spekter bestemmer hvilken bølgelengde som må absorberes for å produsere en gitt effekt. Forskning viser at mitokonderium aktiverer energiprosesser som igjen forsterker cellenes metabolske energi. Cellenes kommunikasjon er lys. Lyset oppstår i cellekjernen i DNS. Cellene konverterer konstant den biokjemiske energien via stoffskiftet i fotoner (ATP > ADP > ATP).

Disse fotonene har samme kvalitet som det vi i dag kaller laser. Cellene har en egenproduksjon av fotoner, kalt biofotoner, Dersom cellene får en nedsatt produksjon av ATP, et energiunderskudd, har det allerede oppstått en skade – akutt eller kronisk. Ved tilførsel av laserlys er det blitt påvist en normalisering av samtlige parametere, bla. en økning av ATP-produksjonen med opp til 300%, i følge studier utført av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. NASA har funnet klare bevis for at LED-lys endrer prosessene i cellene. Dette inkluderer bla. protein- syntesen, cellevekst, membranpotensiale, utløsning av nevrotransmitter overføring og ATP-syntesen. Kombinasjonen laserlys med bølgelengde 785nm og monokromatisk lys fra LED-diode ved 660nm gir det optimale behandlingsresultat av feks.:  

 • Åpne sår forårsaket av diabetes og dårlig blodsirkulasjon
 • Liggesår og trykksår
 • Herpes eller andre hudinfeksjoner
 • BindevevsskaderHudinfeksjon og andre former for betennelser
 • Hemotomer
 • Skader etter stråleterapi
 • Sår og arr etter kirurgiske inngrep
 • Bekkenlidelser
 • Nervesmerter i rygg eller ryggraden
 • Nakkesmerter, leddsmerter
 • Betennelse i eggstokker /blære / urinveier       

                                        

Eksempler på fotonbehandling:

hyper1a
Etter flere år med konvensjonelle behandlingsmeoder, ble pasienten forespeilet amputasjon som eneste løsning.
hyper1b
Resultat etter behandling med Hyperphoton 3D over en periode på 4 uker.
hyper2a
En 84 år gammel pasient med bl.a. diabetesproblem
hyper2b
Tilhelning etter 4 uker med behandling av Hyperphoton 3D
hyper3a
Sår som følge av nedsatt sirkulasjon hos en storrøyker.
hyper3b
Resultat etter kun to ukers behandling med Hyperphoton 3D
hyper4a
Sår som ikke vil heles hos en hemofil (bløder) pasient.
hyper4b
Resultat etter to ukers behandling med Hyperphoton 3D
hyper5a
Skader etter bombeattentat
hyper5b
Etter 10 dager med behandling med Hyperphoton 3D
hyper6a
Dekubitus konvensjonelt behandlet i 14 måneder
hyper6b
Etter 4 ukers behandling med Hyperphoton 3D


FalcoTerm, Pb 64, N-3530 RØYSE - Tlf + 47 32 16 07 75 / + 47 92 08 91 92 E-POST